Lượng sử dụng whey protein sao cho hiệu quả

Liều, lượng hoạt động, các chi tiết khác

Lượng protein whey để bổ sung phụ thuộc vào mục tiêu protein hàng ngày cá nhân. Ví dụ:

  • Nếu bạn là một vận động viên hoặc người có hoạt tính cao cố gắng để mất mỡ cơ thể trong khi vẫn giữ khối lượng cơ nạc, một lượng hàng ngày của 1.5-2.2g / kg trọng lượng cơ thể (0.68-1g / lb trọng lượng cơ thể) là một mục tiêu tốt.
  • Nếu bạn là một vận động viên hoặc người có hoạt tính cao, hoặc bạn đang cố gắng để giảm mỡ cơ thể trong khi giữ khối lượng nạc, sau đó một lượng hàng ngày của 1.0-1.5g / kg trọng lượng cơ thể (0.45-0.68g / lb trọng lượng cơ thể) là một mục tiêu tốt.
  • Nếu bạn là ít vận động và không tìm cách để thay đổi thành phần cơ thể, một mục tiêu hàng ngày của 0.8g / kg trọng lượng cơ thể (0.36g / lb trọng lượng cơ thể) là một mục tiêu tốt.

Nếu mục tiêu protein hàng ngày đạt được thông qua protein một mình, bổ sung là không cần thiết. cá nhân béo phì không nên làm theo các khuyến nghị trên, như tính toán trọng lượng cơ thể sẽ dẫn đến liều lượng rất cao. Những người béo phì nên tính toán chỉ tiêu protein của họ dựa trên những gì trọng lượng của họ sẽ là, giả sử một số BMI thừa cân.

Related Posts

About The Author

Loading Facebook Comments ...